KREDYTY - POŻYCZKI


 Pożyczki na prostych zasadach. 


Pożyczka na 12 miesięcy 0,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 800,00 PLN Miesięczna rata: 100,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów            
Pożyczka na 12 miesięcy 0,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 1000,00 PLN Miesięczna rata: 125,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów            
Pożyczka na 12 miesięcy 0,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 1200,00 PLN Miesięczna rata: 150,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów            
Pożyczka na 12 miesięcy 0,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 1400,00 PLN Miesięczna rata: 175,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów            
Pożyczka na 12 miesięcy 0,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 1600,00 PLN Miesięczna rata: 200,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów            
            Usługa INCOGNITO Szczegółowe informacje u Doradcy Klienta
Reprezentatywny przykład pożyczki: E-broszura            
Udzielenie pożyczki w domu Klienta - GRATIS !!! Nie dotyczy pożyczek w kwocie 500 PLN i 1000 PLN oraz dojazdu powyżej 65 kilometrów. Opłata za dojazd do domu Klienta dla pożyczek w kwocie 500 PLN i 1000 PLN oraz dojazd powyżej 65 kilometrów wynosi 150 PLN na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.


Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.